Euros

TARIEVEN

Let op! Akersloot Diëtetiek staat voor maatwerk. Om deze reden kunnen de tijden en tarieven afwijken van onderstaande tabel. Tevens geldt voor een huisbezoek een toeslag van €10.

KENNISMAKINGSGESPREK
GRATIS
DIEETADVISERING PER KWARTIER
€15
DIEETADVISERING PER UUR
€60
INTAKE/ EERSTE CONSULT
€90
VERVOLG
CONSULT
€30
TELEFONISCH
CONSULT
€15
NO SHOW

Niet nagekomen intake/ eerste consult

€60
NO SHOW

Niet nagekomen vervolg consult

€30

Vetpercentage meting

7-PUNTS
METING
€30
VERVOLG 7-PUNTS
METING
€20
4-PUNTS
METING
€20
VERVOLG 4-PUNTS
METING
€15

Veelgestelde Vragen

VERHINDERING

Indien u verhinderd bent om op de afgesproken dag en tijdstip te verschijnen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren, telefonisch of per e-mail door te geven. Bij niet tijdige afzegging van de afspraak wordt het consult in rekening gebracht. Er wordt geen uitzondering gemaakt bij het vergeten van een afspraak en in het geval van ziekte.

Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of een erkende feestdag gaat de 24-uurs termijn in op de voorafgaande werkdag.

WAT ALS MIJN VERGOEDING OP IS?

Indien u de maximale minuten dieetadvisering bereikt heeft, is het natuurlijk nog steeds mogelijk om een afspraak in te plannen. De kosten zijn echter voor eigen rekening. Ik zal u een factuur sturen, welke u in 30 dagen dient te voldoen.

VERGOEDINGEN

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering. Akersloot Diëtetiek heeft met (bijna) alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, dit betekent dat per kalenderjaar 3 uur vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Let op, dit is exclusief het verplicht eigen risico. Indien u aanvullend bent verzekerd, heeft u mogelijk recht op extra uren dieetadvisering. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering voor meer informatie.

Voor patiënten die via de Kcoetz zijn doorverwezen geldt geen verplicht eigen risico.

WIE HEEFT DE TARIEVEN VASTGESTELD?

De tarieven voor de diëtist zijn landelijk vastgesteld op een gemiddelde van €60,- per uur. Afhankelijk van de overeenkomst die is afgesloten met uw zorgverzekeraar kan dit bedrag minimaal afwijken.